acupunctuur op schouder_s

Acupunctuur is onderdeel van de TCM, (Traditional Chinese Medicine), een duizenden jaren oude geneeskunde die zijn wortels heeft in het oude China. In termen van de Chinese geneeskunde wordt er gesproken over een tekort (leegte) aan energie of een stagnatie (volte) van energie. Dit kan zowel lokaal voorkomen, bijvoorbeeld bij schouderpijn, maar ook systemisch, in het gehele lichaam, bijvoorbeeld bij een auto-immuunziekte. Een tekort of een stagnatie van energie kunnen onder andere vermoeidheid en pijn veroorzaken. Door middel van het plaatsen en manipuleren van zeer dunne naalden wordt uw energie in beweging en in balans gebracht waardoor uw zelfherstellend vermogen gestimuleerd wordt. Lees meer over de intake en behandeling.

Inmiddels is acupunctuur ook buiten Azie zeer bekend en door zijn effectiviteit niet meer weg te denken als complementaire behandelvorm in talloze landen in de hele wereld. De kennis over de werking van acupunctuur is nog altijd in ontwikkeling. Veel en gedegen onderzoek wordt uitgevoerd in China, maar ook, in toenemende mate in de VS en Europa. Voor dergelijke, moderne onderzoeken zijn dezelfde eisen van toepassing als voor de reguliere ´westerse´geneeskunde. Voor wie meer wil weten: een belangrijke, deels publiek toegankelijke, Engelstalige database voor medisch onderzoek is PubMed. Binnen PubMed zijn talloze onderzoeken en reviews van onderzoeken te vinden over de inzet van acupunctuur bij diverse klachten. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=acupuncture

Intake
In een eerste consult stel ik u vragen over uw klacht, uw medische geschiedenis en overige relevante zaken, waaronder uw levensstijl. Vervolgens voel ik uw pols en bekijk ik uw tong. De snelheid, diepte, kracht en vulling van uw pols geeft veel informatie over het functioneren van uw lichaam. Hetzelfde geldt voor de kenmerken van uw tong. Vervolgenspolsdiagnose overleg ik met u over de behandeling en de behandelduur. U hoeft in principe niets mee te nemen. Als u veel verschillende medicijnen gebruikt, is een lijstje daarvan wel handig.

Behandelduur
Het aantal behandelingen is uiteraard afhankelijk van uw klacht en, bijvoorbeeld, of deze acuut of chronisch is. Meestal begin ik daarom met een drietal wekelijkse behandelingen om te kijken hoe acupunctuur aanslaat. Daarna kijk ik samen met u naar de behaalde resultaten en overleg ik met u of verder behandelen zinvol is en zo ja, hoe vaak.

Behandeling
Direct aansluitend aan de intake vind de eerste behandeling plaats met acupunctuur. Hierbij zet ik zeer dunne naalden op specifieke punten op uw lichaam. De naalden kunnen een sensatie geven maar doen over het algemeen geen pijn. Met de naalden in het lichaam blijft u enige tijd ontspannen liggen. Na het verwijderen van de naalden, komt u rustig overeind en ronden we het consult af.acupunctuur Bij elke behandeling gebruik ik nieuwe, steriel verpakte, wegwerpnaalden.

Aanvullende technieken
In voorkomende gevallen, vul ik een acupunctuurconsult aan met qigongbewegingsoefeningen. Ook is het mogelijk dat u alleen met qigong behandeld wordt, bijvoorbeeld als er sprake is van een grote angst voor naalden. Andere aanvullende technieken zijn bijvoorbeeld warmtetoepassing, door middel van moxa of een speciale warmtelamp, triggerpointbehandeling  en aandachts- en ontspanningsoefeningen.

Bent u zwanger of probeert u zwanger te worden.  Geef dit altijd aan me door.