Disclaimer

Disclaimer

Deze website is van informatieve aard en vormt op geen enkele wijze een specifiek of individueel (gezondheids-) advies. De inhoud is met veel zorg opgesteld, maar dit biedt geen garantie dat de informatie zoals op de website is beschreven, volledig of juist is. De acties die u wel of niet onderneemt ten aanzien van uw gezondheid naar aanleiding van het lezen van de informatie en/of links op deze website, vallen onder uw eigen verantwoordelijkheid.

Praktijk voor Acupunctuur Den Blanken aanvaardt daarom geen aansprakelijkheid in welke vorm dan ook, bij schade of letsel als gevolg van, of voortvloeiend uit het gebruik van de informatie op deze website. Voor eventuele verbeteringen van de opgenomen gegevens houd ik mij aanbevolen.