Hooggevoeligheid en acupunctuur

Bij hooggevoelige mensen met klachten zou je kunnen zeggen dat de balans tussen binnenwereld en buitenwereld verstoord is. Het innerlijk kompas wordt overstemd door de prikkels van buitenaf.

“Ik ben hooggevoelig”

Het is een uitspraak die ik in mijn praktijk voor acupunctuur steeds vaker hoor van cliënten. Ze komen omdat ze zijn overprikkeld, gevoelig zijn voor harde geluiden, gevoelig voor de emoties van anderen of ze hebben lichamelijke klachten zoals vermoeidheid, hoofdpijn of moeilijk in slaap kunnen vallen. Met acupunctuur is het zeer goed mogelijk het zenuwstelsel te kalmeren, het in balans te brengen. In de praktijk gebruik ik acupunctuur vaak in combinatie met oefeningen uit de lichaamsgerichte therapie. Dit geeft cliënten ook in het dagelijkse leven handvatten om beter om te gaan met hun gevoeligheid.

Hooggevoeligheid en ons zenuwstelsel

Als we kijken naar het menselijk zenuwstelsel dan zie je dat de een inderdaad gevoeliger is voor zintuigelijke prikkels dan de ander. Iedereen wordt met zijn eigen constitutie geboren en de ontwikkeling van het zenuwstelsel verloopt bij iedereen anders, net zoals iedereen een unieke darmflora heeft zou je kunnen zeggen dat iedere persoon een uniek zenuwstelsel heeft/ontwikkelt. De verwerking van informatie verloopt voor iedereen anders. Dit is in principe een neutraal gegeven.

Hooggevoeligheid en klachten

De balans binnen ons zenuwstelselel wordt bepaald door de mate waarin we in staat zijn prikkels, met andere woorden informatie, bewust waar te nemen en te integreren. Daarbij gaat het om prikkels van buitenaf (via je zintuigen, van andere mensen, je omgeving, enz.) maar ook om het waarnemen van prikkels van binnenuit, (vanuit je eigen lichaam, je lichaamsbewustzijn, je gevoelsleven). Hoe voel jij je? Wat heb jij nodig voor je eigen welzijn?
Met andere woorden het gaat om de balans tussen je binnenwereld en de buitenwereld.

Bij hooggevoelige mensen met klachten zou je kunnen zeggen dat de balans tussen binnenwereld en buitenwereld verstoord is. Het innerlijk kompas wordt overstemd door de prikkels van buitenaf. Door weer opnieuw naar dit innerlijke kompas te leren luisteren, dit te verankeren in je lichaamsbewustzijn, kom je weer in balans en kun je prikkels van buitenaf beter filteren of integreren. Je blijft even gevoelig (gelukkig maar) maar je gaat er bewuster mee om waardoor het risico op vermoeidheid en overprikkeling sterk verkleind wordt.

Ten slotte

Het is weliswaar belangrijk om te beseffen dat je gevoelig bent maar het is tegelijkertijd belangrijk om het niet te problematiseren en je niet te hechten aan een ‘een diagnose hsp’. Gevoeligheid hoort bij de menselijke natuur, bij ons menselijke vermogen om te kunnen genieten en ons aan te kunnen passen aan onze omgeving. Hoe gevoeliger je bent, hoe meer je waarneemt en hoe subtieler je waarneemt. Dit is prachtig en dit kun je een leven lang verfijnen! Het leven wordt er rijker en voller van.