Intake
In een eerste consult stel ik u vragen over uw klacht, uw medische geschiedenis en overige relevante zaken, waaronder uw levensstijl. Vervolgens voel ik uw pols en bekijk ik uw tong. De snelheid, diepte, kracht en vulling van uw pols geeft veel informatie over het functioneren van uw lichaam. Hetzelfde geldt voor de kenmerken van uw tong. Vervolgenspolsdiagnose overleg ik met u over de behandeling en de behandelduur. U hoeft in principe niets mee te nemen. Als u veel verschillende medicijnen gebruikt, is een lijstje daarvan wel handig.

Behandelduur
Het aantal behandelingen is uiteraard afhankelijk van uw klacht en, bijvoorbeeld, of deze acuut of chronisch is. Een acute klacht is meestal makkelijker en sneller op te lossen dan een chronische.  Soms zijn twee behandelingen al genoeg maar meestal begin ik met vijf tot zes (wekelijkse) behandelingen. Vervolgens overleg ik dan met u of de behaalde resultaten voldoende zijn of dat verder behandelen zinvol is en zo ja, in welke frequentie dat dan nog nodig is.

Behandeling
Direct aansluitend aan de intake vind de eerste behandeling plaats met acupunctuur. Hierbij zet ik zeer dunne naalden op specifieke punten op uw lichaam. De naalden kunnen een sensatie geven maar doen over het algemeen geen pijn. Met de naalden in het lichaam blijft u enige tijd ontspannen liggen. Na het verwijderen van de naalden, komt u rustig overeind en ronden we het consult af.acupunctuur Bij elke behandeling gebruik ik nieuwe, steriel verpakte, wegwerpnaalden.

Aanvullende technieken
In voorkomende gevallen, vul ik een acupunctuurconsult aan met qigongbewegingsoefeningen. Ook is het mogelijk dat u alleen met qigong behandeld wordt, bijvoorbeeld als er sprake is van een grote angst voor naalden. Andere aanvullende technieken zijn bijvoorbeeld warmtetoepassing, door middel van moxa of een speciale warmtelamp, triggerpointbehandeling  en aandachts- en ontspanningsoefeningen.

Bent u zwanger of probeert u zwanger te worden.  Geef dit altijd aan me door.