Werkwijze

Als de klacht en de aanpak vanuit de Chinese Traditionele Geneeswijze voor mij duidelijk zijn, begint de behandeling. Daarvoor maak ik vooral, maar niet alleen, gebruik van acupunctuur, het zetten van dunne naalden op bepaalde plekken op het lichaam.

Eerste consult

Intake
In een eerste consult stel ik je vragen over je klacht, je medische geschiedenis en overige relevante zaken, waaronder soms je levensstijl. Vervolgens voel ik je pols en bekijk ik indien nodig de tong. De snelheid, diepte, kracht en vulling van de pols geeft veel informatie over het functioneren van het lichaam. Hetzelfde geldt voor de kenmerken van de tong. Vervolgens overleg ik met je over de behandeling en de behandelduur. Je hoeft in principe niets mee te nemen. Als je veel verschillende medicijnen gebruikt, is een lijstje daarvan wel handig.

Behandelduur
Het aantal behandelingen is uiteraard afhankelijk van je klacht en, bijvoorbeeld, of deze acuut of chronisch is. Een acute klacht is meestal makkelijker en sneller op te lossen dan een chronische. Soms zijn twee behandelingen al genoeg maar meestal begin ik met vijf tot zes (wekelijkse of tweewekelijkse) behandelingen. Vervolgens overleg ik dan met je of de behaalde resultaten voldoende zijn of dat verder behandelen zinvol is en zo ja, in welke frequentie dat dan nog nodig is.

Het prikken van de naalden

Direct aansluitend aan de intake vind de eerste behandeling plaats met acupunctuur. Hierbij zet ik zeer dunne naalden op specifieke punten op je lichaam. De naalden kunnen een sensatie geven maar doen over het algemeen geen pijn. Met de naalden in het lichaam blijf je enige tijd ontspannen liggen. Na het verwijderen van de naalden, kom je rustig overeind en ronden we het consult af. Bij elke behandeling gebruik ik nieuwe, steriel verpakte, wegwerpnaalden.

Aanvullende en extra technieken

In voorkomende gevallen, vul ik een acupunctuurconsult aan met specifieke bewegingsoefeningen (qigong). Andere aanvullende technieken zijn warmtetoepassing, ademhalingstechnieken en aandachts- en ontspanningsoefeningen.

Ook tuina, dit is Chinese massage en manuele therapie, pas ik zeer vaak toe, o.a. bij spier- en gewrichtsklachten. Dit wordt meestal als zeer aangenaam ervaren. In sommige gevallen gebruik ik eveneens (hele kleine) naalden in de oorschelp, bijvoorbeeld bij het stoppen met roken of plaats ik een zogenoemd ‘verblijfsnaaldje’ om de behandeling langer te laten doorwerken.